TIETO -OHJAIN

PajurantaHolidayHomes.com
Osoite: Pajurannantie 53 59210 MELKONIEMI
Puhelin: +358 445480131
Sähköpostiosoite: matti.siitonen@pp6.inet.fi

REKISTERIN NIMI

Pajuranta Holiday Homes asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA KÄSITTELYN PERUSTA

Tämän rekisterin käyttötarkoitus on Pajuranta Holiday Homes asiakassuhteiden ylläpito ja kehittäminen. Jos asiakas on antanut suostumuksensa, tietoja voidaan käyttää myös suoraan kohdistettuun sähköiseen markkinointiin (tarjoukset, uutiset). Tämän tekee suoraan rekisterinpitäjä, ei kolmas osapuoli. Lisäksi asiakasrekisterin avulla Pajurannan Lomahuvilat voivat käsitellä sähköisiä tai manuaalisia varaustietoja, kuten varaustietoja, laskutustietoja, vahvistustietoja. Laskutustietoja ei tallenneta pysyvästi.

REKISTERIN TIETOJEN SISÄLTÖ

Etunimi ja sukunimi
Yhteystiedot: osoite, postitiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite
Mahdolliset asiakaskohtaiset majoitustiedot
Yrityksen nimi, jos majoitus on varattu yritykselle

Säännölliset TIETOLÄHTEET

Asiakasyhteyshenkilöitä koskevat tiedot kerätään henkilöiltä itseltään tai muulta asiakasorganisaation edustajalta yhteydenoton yhteydessä joko suullisesti tai kirjallisesti. Tiedot voidaan saada myös toiselta asiakasorganisaation yhteyshenkilöltä.

SÄÄNNÖLLINEN TIETOJEN ILMOITUS JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLA

Tietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti tahoille, joilla on laillinen pääsy tietoihin. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAAMISEN PERIAATTEET

Manuaalinen materiaali: Paperille säilytettävä materiaali varastoidaan lukituissa tiloissa, joissa on kulunvalvonta. Rekisterinpitäjän henkilökunta on sitoutunut salassapitovelvollisuuteen.

Sähköisesti käsiteltävät tiedot: Henkilökunnan pääsy rekisterin sähköiseen tietosisältöön on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterin osan tietosisällön käyttö on rajoitettu rajoitettuun käyttäjäryhmään. Ympäristö on suojattu asianmukaisilla palomuureilla ja muilla teknisillä turvatoimilla.

KÄYTTÖOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja tiedot pyytävän henkilön allekirjoittamana.

EVÄSTEET

Sivustomme käyttää evästeitä hyvän käyttökokemuksen varmistamiseksi. Vierailijan mieltymyksistä riippuen voimme käyttää evästeitä myös analyyttisiin tarkoituksiin. Emme käytä evästeitä mainontatarkoituksiin.